slider 3

Енергийна ефективност

energy-efficiency 260 180

Увеличеното потребление на енергия не само в България, а и в целия Европейски съюз е все по-актуална тема. За оптимизирането му, са необходими инвестиции, които в много от случаите са значителни, а от друга страна Законът за енергийна ефективност и Европейските директиви ни задължават да ги реализираме в срок.

Един от начините да направите предварителна оценка на необходимостта от мерки по енергийна ефективност и изчисляване на разходите е т. нар. Обследване за енергийна ефективност или още наричано Енергиен одит. Енергийният одит се извършва от сертифицирани компании, които разполагат с необходимото оборудване и специалисти в областта на строителството и изграждането на промишлени системи.

Изборът на партньор при извършването на оценка на възможностите за реализация на енергийни спестявания е от съществено значение за крайния резултат. За да съдействаме активно на нашите клиенти ние проучихме над 200 компании извършващи енергийни одити в страната и направихме подбор на тези с най-оптимално съотношение качество-цена. Установихме партньорски отношения с най-добрите компании, които могат да Ви бъдат полезни за извършване на енергиен одит, както на сгради, така и на промишлени системи на конкурентна цена.

Нашите Мениджъри са на Ваше разположение при избора на подходяща одитираща фирма, както и при получаването на ясен и съобразен със стандартите доклад, благодарение на който да вземете правилните решения за Вашия бизнес.

Други услуги, в областта на енергийната ефективност, които Ви предлагаме са:

  • информация за възможностите за финансиране на проекти, свързани с внедряването на мерки за енергийна ефективност (като ОП Конкурентоспособност, BEERECL, фонд за енергийна ефективност и др.)

  • консултации относно енергийноефективни решения

  • партньорство