slider 1 4

Познания за пазара

surfer 260 180

Основната ни цел е, постоянно да споделяме натрупаните знания и експертен опит с нашите клиенти. Когато те са добре информирани, могат да взимат ефективни решения, както и да потребяват електроенергията по-рационално и по такъв начин да оптимизират разходите си. В усилията си да помогнем на Вас, нашите клиенти, в тази секция бихме искали да Ви предоставим информация и основни термини за пазара, действащите нормативни документи, както и съвети как да пестите и използвате енергията по-ефективно.