slider 5

Координатор на балансиращa групa

coordinator 260 180

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД има седемгодишен опит като регистриран участник на свободния пазар на електрическа енергия в страната и 21 % пазарен дял през 2011 г. Компанията използва богато портфолио и разчита на опитни специалисти в работата си, което е сигурна предпоставка за успешното й развитие като Координатор на балансираща група.