slider 1 4

Ръководство

Яна Димитрова
Управител

 

Боян Кършаков
Управител

 

Пламен Стефанов
Управител

Y.Dimitrova 81 102 2    Boyan Karshakov 3     P.Stefanov 81 102

Професионален опит:

 • в момента:
  • Изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг ЕАД
  • Управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД
  • Член на УС на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
 

Професионален опит:

 • в момента:
  • Изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД
   Член на Борда на директорите на ЕНЕРГО-ПРО България Трейдинг ЕАД
  • Управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД
  • Председател на „Хидроенергия” – Асоциация на стратегическите инвеститори във водноелектрически централи в България
 

Професионален опит:

 • в момента:
  • Председател на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
  • Управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД

    

 • предишен опит:
  • Регионален мениджър за България в GEN-I d.o.o
  • Икономически анализатор в електроенергийния сектор и Началник отдел Икономически анализи в ДКЕВР 
 • предишен опит:
  • Мениджър „Експлоатация” в ЕНЕРГО-ПРО Грузия АД, Тбилиси, Грузия
  • Заместник регионален мениджър в ЕНЕРГО-ПРО АД, Тбилиси, Грузия
  • Координатор „Бизнес развитие” в ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД
 
 • предишен опит:
  • Старши вицепрезидент Централни функции (корпоративни, правни и регулаторни дейности) в Е.ОН България ЕАД
  • Проектен мениджър, Юкономикс ООД


Образование:

  • Магистър по икономика, Университет за национално и световно стопанство, София
 

Образование:

  • Магистър "Бизнес администрация", Cotrugli Business School, Загреб
  • Бакалавър „Международен бизнес”, Университет за национално и световно стопанство, София
 

Образование:

  • Магистърска степен за ръководни кадри по европейски ютилити мениджмънт, Jacobs University, Бремен
  • Магистър по икономика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"