slider 1 4

Групата ЕНЕРГО-ПРО

От производство през разпределение и търговия до износ на електроенергия

Турция:

 • 5 водноелектрически централи с обща инсталирана мощност от 95 MW
 • трансгранична търговия

Грузия:

 • 15 водноелектрически централи с обща инсталирана мощност от 475 MW
 • 1 централа с газова турбина – обща инсталирана мощност от 110 MW
 • трансгранична търговия
 • разпределителна мрежа обслужваща 864 000 клиента

Армения:

 • трансгранична търговия
 • проект за водноелектрическа централа

България:

 • 14 водноелектрически централи с обща инсталирана мощност от 166 MW
 • трансгранична търговия
 • електроразпределение
 • електроснабдяване на повече от 1,1 млн. клиента

Чехия:

 • 12 водноелектрически централи с обща инсталирана мощност от 36 MW
 • участие на свободен пазар

→ България