slider 4

Обслужване на клиенти

Предоставяме на своите клиенти индивидуални решения, като разчитаме на международния ни опит, експертните знания и професионалния екип от специалисти

customer service 260 180

Компанията е една от водещите на либерализирания пазар и сред първите регистрирани търговци. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД снабдява с електроенергия голямо разнообразие от компании от всички индустрии, сферата на услугите, търговията и други. Доставките на електроенергия, които правим, се базират на добро консултиране, прецизно прогнозиране и възможно най-подходящия продукт, който можем да предложим за всеки бизнес. За да осигурим атрактивни предложения, активно оперираме и на зараждащия се пазар на продажби на едро в България. През 2012 г. компанията получи лицензия за координатор на балансираща група, която група в момента е една от водещите по брой на нейните членове.

Предимствата, които получавате с нас:

  • Надеждно партньорство - сигурни доставки на електроенергия и активно съдействие в процеса на регистрация на свободния пазар от опитни експерти

  • Коректност - предоставяне на актуална информация за новостите на електроенергийния пазар, администриране на целия процес по доставка на електроенергия по свободно договорени цени

  • Анализ - анализ на характерния товаров профил на клиента и подпомагане на процеса на прогнозиране на потреблението и намаляване на риска от енергийни небаланси, посредством предлагане на подходящи продуктови решения

  • Консултиране - оказване на пълно съдействие при регистрация на пазара на балансираща енергия, прогнозиране и изпращане на графици за доставка, провеждане на тренинг за участие на пазара и анализ на получените резултати, провеждане на мерки за оптимизиране на енергийното потребление